การแสดงผล

+
-

ตรวจเยี่ยม ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

23 พ.ย. 2565 16:18:32

...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู โดยนายนพพร มานะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยม ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ แก่สถานประกอบกิจการ เกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการรับรองหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2454 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ณ บริษัท เบสท์ แพค คอนกรีต จำกัด และบริษัทแสงเมทัลชีท จำกัด