การแสดงผล

+
-

เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider)

26 ก.ย. 2565 18:42:21

...

วันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการขนส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565 เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และผู้ต้องการประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งสินค้าเป็นรายได้เสริม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายทองอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 20 คน