การแสดงผล

+
-

เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider)

24 ก.ย. 2565 17:22:14

...

วันที่ 24 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการขนส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2565 เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงานหรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู