การแสดงผล

+
-

จิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้ ในห้วงเดือนมหามงคล

11 ส.ค. 2565 15:54:23

...

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้ ในห้วงเดือนมหามงคล (มิถุนายน - สิงหาคม 2565) ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 28 กรกฎาคม 2565) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิถุนายน 2565) และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 12 สิงหาคม 2565) ณ ป่าชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ชัย ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู