การแสดงผล

+
-

ออกตรวจบูรณาการร่วมกับเครือข่ายกระทรวงแรงงาน

11 ส.ค. 2565 15:44:28

...

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ออกตรวจบูรณาการร่วมกับเครือข่ายกระทรวงแรงงาน เพื่อส่งเสริม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ณ หจก. ศิริอานงค์ 4289 หจก. เสี่ยหลวงคอนกรีต และหจก. ประมวล 2019 อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู