การแสดงผล

+
-

ตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

11 ส.ค. 2565 15:38:49

...

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ออกตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ฝึกงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 คน