การแสดงผล

+
-

โครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนที่ไม่ได้ เรียนต่อ ฯ สาขาช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์

22 มิ.ย. 2565 14:25:07

...
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนที่ไม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สาขาช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์
จำนวน 10 คน โดยจะฝึกงาน ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2565 ณ สถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งอธิบายการดูแลและบันทึกข้อมูล
ลงสมุดประจำตัวผู้เข้ารับการฝึก