การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

20 พ.ค. 2565 17:16:11

...
...
วันที่ 20 พ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน
เข้าตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึก สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน ๒ คน
ซึ่งเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ ณ ร้านรุ่งประเสริฐยนตรการ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู