การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

20 พ.ค. 2565 17:09:06

...
...
...
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ได้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ /2565
ให้กับพนักงานของบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด จำนวน 11 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและพร้อมทำงานได้อย่างมีศักยภาพ
ตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
และสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น