การแสดงผล

+
-

เปิดโครงการประชุมชี้แจงหลักสูตรและศึกษาดูงาน

29 มี.ค. 2565 15:22:32

...
...
...
...
...
...

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนพพร  มานะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงหลักสูตรและศึกษาดูงานของนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน 40 คน