การแสดงผล

+
-

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2 ก.ย. 2562

...
...
...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจำปีงบประมาณ 2563