การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

16 พ.ค. 2562

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

รายละเอีดตามเอกสารที่แนบ

https://drive.google.com/file/d/1KS2Ba8IWsTawAqY1Jq7xB0X1URcdEP0P/view?usp=sharing