การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 เทรนด์ตลาดแรงงานกับทางเลือกสู่ “อาชีพอิสระ” ใน Gig Economy.pdf 473
14 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พ.ค.2564.pdf 40
15 5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf 1525
16 ศักยภาพแรงงาน_1.pdf 1949
17 เกษตรไทย_5.pdf 1709
18 Trade War_edited _6.pdf 2325
19 FW Youth_4.pdf 764
20 Blockchain_7.pdf 1968
21 พรบ คอมพิวเตอร์.pdf 5832
22 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ.pptx 7570
23 คู่มือติดต่อราชการ กศป._27102557142808_.pdf 3608
24 คู่มือติดต่อราชการ กศป..pdf 3714