การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์

23 มี.ค. 2564

มาตรการกำกับเรื่องการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง

8 มี.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564

4 มี.ค. 2564

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการ "ให้ทุน สร้างอาชีพ" สาขาวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

1 ก.พ. 2564

ประชาสัมพันธ์ เงื่อนไข/คุณสมบัติใหม่ของโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co - Payment)

26 ม.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนด้วยแอปพลิเคชัน (DSD Application)

4 ม.ค. 2564

ประกาศ รับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

15 ธ.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

8 ธ.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สาขา วิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุ

4 พ.ย. 2563