การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนด้วยแอปพลิเคชัน (DSD Application)

4 ม.ค. 2564

ประกาศ รับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

15 ธ.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

8 ธ.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สาขา วิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุ

4 พ.ย. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการในหน่วยงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยปฏิบัติงานพัสดุ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

1 ต.ค. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการในหน่วยงาน

29 ก.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการในหน่วยงาน (ตำแหน่งพนักงานช่วยปฏิบัติงานพัสดุ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)

16 ก.ย. 2563

รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการในหน่วยงาน

3 ก.ย. 2563

โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือ โทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13

3 ส.ค. 2563