การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน DSD News ปีที่ 9 ฉบับที่ 43 มกราคม - มีนาคม 2564

18 พ.ค. 2564

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

19 เม.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว

19 เม.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

19 เม.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์

23 มี.ค. 2564

มาตรการกำกับเรื่องการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง

8 มี.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564

4 มี.ค. 2564

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการ "ให้ทุน สร้างอาชีพ" สาขาวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

1 ก.พ. 2564

ประชาสัมพันธ์ เงื่อนไข/คุณสมบัติใหม่ของโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co - Payment)

26 ม.ค. 2564