การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 ก.ค. 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

12 ก.ค. 2564

แนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรถ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19

9 ก.ค. 2564

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสจับมือสมาคมประชาสังคมนราธิวาสเพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ สร้างช่างตัดเย็บคุณภาพ

6 ก.ค. 2564

ขอเชิญชวนบุคคล/กลุ่มบุคคล ส่งผลงานเพื่อสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO-Juan Bosch Prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2021

28 มิ.ย. 2564

พัฒนาฝีมือนราธิวาสจับมือ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ยกระดับพนักงานนวดเสริมแกร่งธุรกิจท่องเที่ยวชายแดนใต้

28 มิ.ย. 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

23 มิ.ย. 2564

เข้าพบประธานกลุ่ม SME จังหวัดนราธิวาส

10 มิ.ย. 2564

ร่วมกันวางแผนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

10 มิ.ย. 2564