การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ฝึกอบรมโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

29 พ.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ลุยฝึกการทำเบเกอรี่ สร้างรายได้ให้ชุมชน

23 พ.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

23 พ.ย. 2565

วารสาร DSD News ฉบับที่ 48

20 ก.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส บูรณาการทำงานร่วมกับ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

23 มิ.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

2 มิ.ย. 2565

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

27 พ.ค. 2565

วารสาร DSD e-book ฉบับที่ 47

8 เม.ย. 2565

เปิดโฉมใหม่ “เว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (DSD Online Training)

10 พ.ย. 2564