การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.25 นราธิวาส ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงฝีมือแรงงานตามมาตรา 26

20 ส.ค. 2564

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ฝึกอบรมออนไลน์ การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วยกูเกิลแอพพลิเคชั่น (Google Application)

19 ส.ค. 2564

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ลุยฝึกอบรมออนไลน์เสริมทักษะดิจิทัลให้แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

17 ส.ค. 2564

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้รพ.สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39

4 ส.ค. 2564

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสฝึกบริหารจัดการตลาดออนไลน์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์

2 ส.ค. 2564

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

27 ก.ค. 2564

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

20 ก.ค. 2564

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด

20 ก.ค. 2564

ประกาศ แก้ไขเวลาสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 ก.ค. 2564