การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

2 มิ.ย. 2565

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

27 พ.ค. 2565

วารสาร DSD e-book ฉบับที่ 47

8 เม.ย. 2565

เปิดโฉมใหม่ “เว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (DSD Online Training)

10 พ.ย. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ส่งเสริมสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ย ช่วยเหลือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

31 ส.ค. 2564

สพร.25 นราธิวาส ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงฝีมือแรงงานตามมาตรา 26

20 ส.ค. 2564

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ฝึกอบรมออนไลน์ การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วยกูเกิลแอพพลิเคชั่น (Google Application)

19 ส.ค. 2564

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ลุยฝึกอบรมออนไลน์เสริมทักษะดิจิทัลให้แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

17 ส.ค. 2564

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้รพ.สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39

4 ส.ค. 2564