การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : แนะนำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

รายละเอียดวีดีทัศน์ :