การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ร่วมกิจกรรม Kick off แผนการดูแลระบบการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส

1 ธ.ค. 2565 17:37:45

...
...
...
...
...

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ร่วมเป็นหน่วยงานตามแผนการดูแลระบบการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร เป็นประธานในพิธี Kick off ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้สถาบันฯได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายหลังจากการผ่านกระบวนการบำบัดรักษา