การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส บูรณาการทำงานร่วมกับ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

23 มิ.ย. 2565 00:00:00

...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส บูรณาการทำงานร่วมกับ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามโครงการ "ส่งเสริมสตรี ผ้าถิ่นพื้นเมือง สู่อาชีพสร้างรายได้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565" ในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม (30 ชั่วโมง) สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น ให้แก่กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพและที่ทำการกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีพิธีเปิดการฝึกอบรม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยนายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมีนางสุชาดา พันธนรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติ