การแสดงผล

+
-

ชาวสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย

16 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกระทรวงแรงงานแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบางนรา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส