การแสดงผล

+
-

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส นำทีมเจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ หลังน้ำลดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

4 ม.ค. 2567 15:09:05

...
...
...
...
...

วันที่ 4 มกราคม 2567 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดนราธิวาส เปิดโครงการร่วมด้วยช่วยกัน ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส โดยมี นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ มี นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้ร่วมเป็นเกียรติ นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วน/ผู้แทนสังกัดกระทรวงแรงงานและส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธี

 

   ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินการครั้งนี้ทาง สถาบัน ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ ทีมช่าง เป็นอาจารย์ วิทยากร และผู้ผ่านการอบรม ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ดำเนินการซ่อม และจะดำเนินการระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2567 โดยมีเป้าหมายเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 100 ชิ้น รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตรที่ถูกน้ำท่วม จำนวน 100 คัน