การแสดงผล

+
-

สพร.25 นราธิวาส ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันพ่อแห่งชาติ” ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

14 ธ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...

            วันที่ 4 ธันวาคม 2566  นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2566 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส

 

             โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาสได้นำนิทรรศการไปจัดเพื่อให้แรงงานและช่างฝีมือไทย รวมถึงประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานและช่างฝีมือ เป็นการน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเล็งเห็นและให้ความสำคัญ แก่วงการช่างฝีมือด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล โดยมีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน