ไทย

การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 วารสาร DSD e-book เล่ม 50.png 185
2 4 ทักษะในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่.jpg 513
3 10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022.jpg 922
4 แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน.pptx 572
5 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 475
6 เทรนด์ IOT.png 1050
7 แรงขับเคลื่อนประเทศไทย 2022.png 545
8 เทรนด์การค้าสู่ METAVERSE.png 665
9 เผยแพร่ Infographic หัวข้อ เทคโนโลยีสะอาด Clean Tech.png 663
10 ทักษะมาแรง ของ 7 สายงาน รันวงการยุคดิสรัป ปี 2022.jpg 1123
11 1646713939480.jpg 356
12 รายงานการศึกษา เรื่อง นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ทำงานในประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย new.pdf 696