การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566

8 ก.ย. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566

3 ส.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

6 ก.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์ e - book ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรม ผ่านระบบ PRB e-Service สามารถสแกน QR code หรือเข้าตามลิงก์นี้ได้เลย https://online.pubhtml5.com/luxk/mhyq/index.html#p=1

30 มิ.ย. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566

2 มิ.ย. 2566

รับสมัครนายจ้างและลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน

30 พ.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566

10 พ.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566

10 เม.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 มี.ค. 2566