การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ PRB e-Service (แบบออนไลน์)

26 ธ.ค. 2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็น ร่างหลักเกณฑ์การฝึกอบรมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

26 ธ.ค. 2566

ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

13 ธ.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

7 ธ.ค. 2566

จังหวัดน่าน เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

1 ธ.ค. 2566

ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2566

10 พ.ย. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566

3 พ.ย. 2566

มาตรการการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบ ณ ประเทศอิสราเอล

25 ต.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

5 ต.ค. 2566