การแสดงผล

+
-

รับสมัครนายจ้างและลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน

30 พ.ค. 2566 10:10:40

...
ประกาศสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
เรื่อง การรับสมัครนายจ้างและลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน

ไฟล์แนบ :