การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 มี.ค. 2566 11:26:27

...

             สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ขอส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)