การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด และพนักงานดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7 ธ.ค. 2563

...
...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด และพนักงานดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ :ประกาศ

ไฟล์แนบ :ราคากลาง