การแสดงผล

+
-

จังหวัดน่าน เห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปี 2567 จำนวน 16,349 คน

16 ก.พ. 2567 16:00:16

...

วันที่13 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

ดูรูปภาพได้ที่ "คลังภาพ"