ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2566 21 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
2 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร(ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ) 18 ปกติ 13 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
3 การดีไซน์แบบจำลองชิ้นส่วนในงานเมคคาทรอนิกส์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2566 16 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ เต็ม
4 การจัดการสุขลักษณะและการใข้ระบบGMPและการใช้ระบบHACCPในอุตสาหกรรมอาหาร 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2566 16 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด เต็ม
5 การพัฒนาแอพบนแอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 2 30 ออนไลน์ 13 ธันวาคม 2566 26 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี เต็ม
6 การจักสานเส้นพลาสติก(แรงงานนอกระบบ) 18 ปกติ 13 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
7 เทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์(เฉพาะแรงงานในสถานประกอบการ) 30 ปกติ 14 ธันวาคม 2566 18 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
8 การทำโต๊ะปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ(กรุณาตรวจสอบมหมายโทรศัพท์และ E-Mail ให้ถูกต้อง) 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2566 18 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เต็ม
9 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพื้นฐานคูก้า(เฉพาะแรงงานในสถานประกอบการ) 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2566 19 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
10 การเขียนโปรแกรมสำหรับงานประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(เฉพาะแรงงานในสถานประกอบการ) 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2566 19 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
11 Advanced PLC และระบบ SCADA(เฉพาะแรงงานในสถานประกอบการ) 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2566 19 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
12 การใช้โปรแกรม Microsoft Word 32 ปกติ 16 ธันวาคม 2566 24 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เต็ม
13 การทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน(ฝีกอบรมที่ สพร.23ปัตตานี) 30 ปกติ 16 ธันวาคม 2566 24 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
14 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 16 ธันวาคม 2566 25 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
15 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ปกติ 16 ธันวาคม 2566 18 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
16 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ปกติ 16 ธันวาคม 2566 24 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
17 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 32 ปกติ 16 ธันวาคม 2566 24 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เต็ม
18 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
19 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า(อบรมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป อบรมทีจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นละ 20 คน) 30 ปกติ 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
20 การบำรุงรักษารถบรรทุกเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์(ปกติ) 30 ปกติ 18 ธันวาคม 2566 21 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
21 การตัดผมชายเบื้องต้น(กรุณาตรวจสอบมหมายโทรศัพท์และ E-Mail ให้ถูกต้อง) 30 ปกติ 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
22 การตัดเย็บเสื้อผ้า(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
23 ช่างเชื่อมแม็ก(เหล็กบาง) ระดับ 1(แรงงานในระบบ) 30 ปกติ 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
24 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ปกติ 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร