ไทย

การแสดงผล.

+
-

ติดต่อกรม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400.
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : 0 2245 1707-8
อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : 0 2248 4782-7
เบอร์สายด่วน : 1506 กด 4
โทรสาร : 02 333 3700
อีเมล : saraban@dsd.go.th