การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2566

7 มิ.ย. 2566 09:28:29

...

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2566 โดยร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

 

ISXDve.jpg

 

ISXEcu.jpg

 

 

ISXO2Z.jpg

 

 

 

ISXbyI.jpg

 

 

 

ISXlTP.jpg

 

 

 

ISXolt.jpg