การแสดงผล

+
-

ตรวจความพร้อม เพื่อพิจารณาการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบฯ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

22 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...

          22 พฤษภาคม 2566  นายจิระศักดิ์  อินอักษร ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช พร้อมคณะ เข้าตรวจความพร้อมและความเหมาะสมด้านสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อพิจารณาการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ในกลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร โดยมีนายชนสรณ์ จิตภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร นายสุทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูให้การต้อนรับ