การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566

12 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมหารือการเตรียมการฝากฝึกในกิจการ และการจัดเตรียมตำแหน่งงานรองรับหลังผ่านการฝึกอาชีพ โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานและคณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ได้แก่หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร จำนวน 8 คน และหลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 12 คน