การแสดงผล

+
-

สพร.22 นครศรี เปิดฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม

31 ม.ค. 2567 18:07:25

...

วันนี้ (31 ม.ค.67) สพร.22 นครศรีธรรมราชดำเนินการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 26 คน