การแสดงผล

+
-

สพร.22 นครศรีธรรมราช จับมือวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานช่างสีรถยนต์

30 ม.ค. 2567 18:30:52

...

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ปีสุดท้าย สาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ จำนวน 10 คน โดยมีนายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช