การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูลสนามหญ้าและสวนหย่อมและจ้างเหมาบริการขับยานพาหนะ

17 ส.ค. 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

14 ธ.ค. 2559

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่

21 ก.ย. 2559

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ เรื่อง การสอบราคาวัสดุทางการศึกษา

15 ธ.ค. 2558

ประกาศเรื่อง ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา

15 ธ.ค. 2558

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลสนามหญ้า และรักษาความปลอดภัย

25 ก.ย. 2558