การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2566

4 ส.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

4 ส.ค. 2566

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์เรื่องการรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 ก.ค. 2566

จ่าเอกประยงค์ บุญช่วย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 6/2566

27 ก.ค. 2566

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนงานฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566-2570

27 ก.ค. 2566

ประกาศผลการเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

26 ก.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ก.ค. 2566

การจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์และหลังคารถด้วยวิธีขายทอดตลาด

13 ก.ค. 2566

จ่าเอกประยงค์ บุญช่วย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขอจัดตั้งเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

13 ก.ค. 2566