การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและป้ายเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

26 ก.ย. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

6 ก.ย. 2566

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

6 ก.ย. 2566

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

28 ส.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบความรู้ความสามารถ และการสัมภาษณ์

22 ส.ค. 2566

จ่าเอกประยงค์ บุญช่วย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล

17 ส.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ดำเนินการมอบเครื่องมือสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0

17 ส.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบเครื่องมือโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)หลักสูตร การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ ณ วัดเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

8 ส.ค. 2566

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

7 ส.ค. 2566