การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

6 ธ.ค. 2566

ขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน 8 เดือน (ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567)

14 พ.ย. 2566

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนตุลาคม 2566

8 พ.ย. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566

2 พ.ย. 2566

ขอเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

17 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ออกหน่วยบริการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอสามเงา ผู้ที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ

11 ต.ค. 2566

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เดือนกันยายน 2566

3 ต.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

3 ต.ค. 2566

สพร.8 นครสวรรค์ น้อมรำลึกในวันพระราชทานธงชาติไทย

28 ก.ย. 2566