การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในพิธีวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

27 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจ อาสาพัฒนาบ้านเกิด

23 ก.พ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สพร. 8 นครสวรรค์ ใสสะอาด 2567

21 ก.พ. 2567

ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2567

5 ก.พ. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567

2 ก.พ. 2567

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนธันวาคม 2566

10 ม.ค. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566

8 ม.ค. 2567

ขอเผยแพร่

5 ม.ค. 2567

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนพฤศจิกายน 2566

7 ธ.ค. 2566