การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

4 มิ.ย. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567

3 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ รับสมัครฝึกทักษะอาชีพ ปี2567 การฝึกเตรียมเข้าทำงาน

9 เม.ย. 2567

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนมีนาคม 2567

5 เม.ย. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567

4 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ร่วมกิจกรรม “ มหกรรมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบเชิงรุก

25 มี.ค. 2567

ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

8 มี.ค. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

4 มี.ค. 2567

เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

28 ก.พ. 2567