การแสดงผล

+
-

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

12 ม.ค. 2566 10:13:12