การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจ อาสาพัฒนาบ้านเกิด

23 ก.พ. 2567 09:44:42

...
...
...
...
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.
จ่าเอกประยงค์ บุญช่วย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจ อาสาพัฒนาบ้านเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดโกรกพระใต้ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี