การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนตุลาคม 2559

9 ม.ค. 2560

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

16 ก.ย. 2559

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม และพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560

7 ก.ย. 2559

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2559

4 ส.ค. 2559

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2559

25 ก.ค. 2559

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2559

3 มิ.ย. 2559

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนเมษายน 2559

2 พ.ค. 2559

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนมีนาคม 2559

25 เม.ย. 2559

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2559

25 เม.ย. 2559