การแสดงผล

+
-

ระบบฐานข้อมูลจังหวัด https://datastudio.google.com/s/goHh4VJVvTU

19 ก.ย. 2565 00:00:00

https://agencyas.nso.go.th/nkrat/utilization