การแสดงผล

+
-

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป จ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 งานบริการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 ก.ย. 2565