การแสดงผล

+
-

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 245 รายการ

25 ส.ค. 2565 09:36:20