การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

27 พ.ย. 2561

...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการจัดซื้อสถานีการผลิตชิ้นงานอัตโนมัติและประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูงและทดสอบมาตรฐานสาขาแมคคาทรอนิกส์ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุดและชุดฝึกทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา PLC พร้อมอุปกรณ์/โปรแกรมประมวลผลครบชุด ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด